Taikurien markkinoinnista ja asiakkaiden valinnan vaikeudesta